Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học 2023-05-02T17:47:19+00:00

PHS Brochure 2023-Vietnamese

PHS Student Application Form (Fillable)

Hồ sơ nhập học

1. Lệ phí đăng kí (CAD $300 không hoàn lại)
2. Hoàn tất đơn xin nhập học (Nếu học sinh dưới 19 tuổi cần có chữ kí của cha mẹ/ người giám hộ)
3. Bản sao hộ chiếu (Nếu là thường trú nhân tại Canada, vui lòng gửi giấy chứng nhận)
4. Bảng điểm 2-3 năm học gần nhất (vui lòng đính kèm bản dịch nếu bảng điểm không có tiếng Anh)
5. Bảo hiểm y tế tại Canada (nếu có)
6. Giấy chứng nhận giám hộ (nếu có)