Chương trình học

Chương trình học 2021-04-15T17:16:04+00:00

Lớp 9

 • Tiếng Anh 9
 • Xã hội Học 9
 • Toán 9
 • Khoa Học 9
 • Thể Dục 9
 • Nghệ Thuật 9
 • Hướng Nghiệp 9
 • Kịch Nghệ 9

Lớp 10

 • Tiếng Anh 10
 • Xã hội Học 10
 • Khoa học 10
 • Toán 10
 • Tin Học 10
 • Kinh Doanh Thương Mại 10
 • Nghệ Thuật 10
 • Nhạc 10
 • Thể Dục 10
 • Hướng Nghiệp 10

Lớp 11

 • Tiếng Anh 11
 • Tiếng Anh bổ trợ 11
 • Xã Hội Học 11
 • Toán 11
 • Tin Học 11
 • Nhạc 11
 • Hóa Học 11
 • Vật Lý 11
 • Nghệ Thuật 11
 • Khoa học cuộc sống 11
 • Thể Dục 11
 • Nghệ Thuật cơ bản 11

Lớp 12

 • Tiếng Anh 12
 • Tiếng Anh bổ trợ 12
 • Xã Hội Học 12
 • Toán 12
 • Tin Học 12
 • Nhạc 12
 • Hóa Học 12
 • Vật Lý 12
 • Nghệ Thuật 12
 • Thể Dục 12
 • Lịch Sử Thế Giới 12
 • Chính Trị Học 12
 • Hướng Nghiệp 12
 • Khoa Học Máy Tính 12
 • Kế Toán 12