Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học 2020-07-29T21:07:46+00:00

PHS Student Application Form (Fillable)

Hồ sơ nhập học

1. Lệ phí đăng kí (CAD $300 không hoàn lại)
2. Hoàn tất đơn xin nhập học (Nếu học sinh dưới 19 tuổi cần có chữ kí của cha mẹ/ người giám hộ)
3. Bản sao hộ chiếu (Nếu là thường trú nhân tại Canada, vui lòng gửi giấy chứng nhận)
4. Bảng điểm 2-3 năm học gần nhất (vui lòng đính kèm bản dịch nếu bảng điểm không có tiếng Anh)
5. Bảo hiểm y tế tại Canada (nếu có)
6. Giấy chứng nhận giám hộ (nếu có)

Học phí

Hướng dẫn đóng học phí
1) Cheque, Direct Deposit or Bank Draft:
Gửi đến: Pattison High School

2) Chuyển khoản quốc tế: (Thêm $50 lệ phí ngân hàng)
Beneficiary name: Pattison High School
Bank: Bank of Montreal
Swift BIC: BOFMCAM2
Address: 595 Burrard Street, Vancouver, BC V7X 1L7 Canada
Transit Number: 00040
CAD$ Account Number: 1670-369

*as of January 2020