نظرات

نظرات 2020-08-20T00:04:22+00:00

این ترم سومین ترم من در مدرسه ی پتیسون است و دو ترم آنلاینم مانده است. هیچ وقت یادم نمیرود که چه طوری در روز اول مدرسه استرس داشتم. من نگران زبانم و درس هایم بودم و نمیدانستم چه طوری قرار است از پسشان بر بیایم، ولی تمام کارکنان و معلمان مدرسه به من کمک کردند تا زبانم را بهتر کنم. نه تنها انها به من کمک کردند تا زبان و مهارت هایم را بهتر کنم، بلکه همیشه به عنوان یک دوست در کنار تمام دانش اموزان حضور داشتند. ان روز ها را به یاد میاورم که شدیدا دلتنگ خانه و خانواده ام بودم و تنها انسان هایی که باعث شدند احساس بهتری پیدا کنم و مشغول باشم کارکنان و معلمان مدرسه بودند. قدردان این فرصت بسیار ارزشمند برای تحصیل در مدرسه ی پتیسون هستم و همچنین قدردان برای دیدار با کارکنان و معلمان صمیمی مدرسه. ممنون مدرسه پتیسون.

Darya Nikkar - دانش آموز

خواهرزاده من وهمچنین هر۲ پسرانم در دبیرستان پتیسون تحصیل کرده و ازدانش و تجربیاتی که در این دبیرستان کسب کرده بودند استفاده نموده تا به دانشگاه راه یابند. بعد ازفارغ التحصیلی از دبیرستان پتیسون خواهرزاده من تحصیلات خود را دردانشگاه سایمون فریزر ولی به پایان رسانده وهم اکنون مشغول به کار است. پسر بزرگتر من در حال تحصیل در رشته مهندسی عمران دربی سی آی تی میباشد وپسرکوچکترم در حال اتمام دوره دبیرستان بوده وبزودی وارد دانشگاه خواهد شد. من علت موفقیت فرزندانم را درتوجه فوق العاده معلمین این دبیرستان به دانش اموزان میدانم.

Ma Nguyen – ولی دانش آموز