ثبت نام

ثبت نام 2024-01-10T21:16:44+00:00

PHS Student Application Form (Fillable)

لیست مدارک لازم برای ثبت نام

دلار هزینه بررسی فرم و مدارک ثبت نام (غیر قابل عودت) 300 -1
فرم درخواست ثبت نام ( برای دانش آموزان زیر ۱۹ سال امضای والدین و یا ولی دانش آموز الزامیست)-2
کپی پاسپورت دانش آموز-3
ریز نمرات دو الی سه سال گذشته دانش آموز – 4
نامه اشتغال به تحصیل از مدرسه کنونی-5
کپی بیمه دانش آموزی در کانادا -6
نامه ی اعلام قیمیت (سرپرستی) -7