Môn học

Môn học 2020-07-29T17:28:19+00:00

Lớp 9:• Tiếng Anh •Xã hội Học 9 • Toán 9 • Khoa học 9 • Thể Dục 9 • Nghệ Thuật 9 • Hướng Nghiệp 9 • Kịch Nghệ 9

Lớp 10:• Tiếng Anh 10 • Xã hội Học 10 • Khoa học 10 • Toán 10 • Tin Học 10 • Kinh Doanh Thương Mại 10 • Nghệ Thuật 10 • Nhạc 10 • Thể Dục 10 • Hướng Nghiệp 10

Lớp 11:• Tiếng Anh 11 • Tiếng Anh bổ trợ 11 • Xã Hội Học 11 • Toán 11 • Tin Học 11 • Nhạc 11 • Hóa Học 11 • Vật lý 11 • Nghệ Thuật 11 • Khoa học cuộc sống 11 • Thể Dục 11 • Nghệ Thuật cơ bản 11

Lớp 12:• Tiếng Anh 12 • Tiếng Anh bổ trợ 12 • Xã Hội Học 12 • Toán 12 • Tin Học 12 • Nhạc 12 • Hóa Học 12 • Vật lý 12 • Nghệ Thuật 12 • Thể Dục 12 • Lịch sử thế giới 12 • Chính trị học 12 • Hướng Nghiệp 12 • Khoa học máy tính 12 • Kế Toán 12